MENU
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR.

Diyarbakır Eğil BelediyeToplu Konut Uygulaması kapsamında, SA (B+Z+3) tipi brüt 85,75 m² (2+1) 78 adet, SA (B+Z+3) tipi brüt 128,00 m² (3+1) 48 adet olmak üzere toplam 126 adet konut yapılması uygun görülmüştür. Yapımı planlanan 126 adet konuta ilişkin tip, m², satış koşul ve fiyatları ekte yer almaktadır.

Belediyemizce; İdarece belirlenmiş konut tip, m², satış fiyat ve koşulları çerçevesinde ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak, konut alıcısı temini uygulaması yürütülecektir.   

  1. Bahse konu toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Diyarbakır Eğil Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcıları, adı geçen şube nezdindeki TOKİ hesabına, SA tipi (2+1) konutlar için 2.000.-TL (İkibinTL) ve SA tipi (3+1) konutlar için de 4.000.-TL (DörtbinTL) başvuru bedelini 06 Kasım 2017 – 08 Aralık 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır.   
  2. SA (2+1) tipi konut alıcısının ekte yer alan şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden arasından belirlenecektir.
  3. SA (3+1)  tipi konut alıcısının “kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki 18 yaşından küçük çocuklarının üzerinde tapuya kayıtlı konutu olmadığını beyan eden ve daha önce İdareden konut almamış olan” şartlarına haiz kişilerden belirlenecektir. Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olanlar bu hüküm dışında tutulacaktır. SA (3+1) tipi konut alıcıları ekte yer alan Taahhütnameyi Bankada imzalayacaklardır. (Ek-4)
  4. Konut alma şartlarına haiz kişilerden konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, tarafınızdan noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının, konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda, projedeki konut sayısı artırılabilecektir. Kura sonucunda konut alıcısı olamayanların yatırdığı başvuru bedelleri; TOKİ tarafından yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecektir. Ancak, başvuru bedelinin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
  5. Konut satın alma hakkından vazgeçen, konut peşinat tutarını bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesi feshedilen veya kendi iradesi sonucu konutunu iade eden hak sahiplerine ait konutlar TOKİ tarafından stoğa alınacak ve bu konutlar TOKİ tarafından kendi satış sistemi çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
  6. Ek-2 tabloda yer alan fiyatlar konutların ortalama tahmini satış fiyatları olup, Belediyemizce yeterli talep sağlanarak, projenin gerçekleştirilmesi halinde yapılacak ihale sonucuna göre, her bir konut için ayrı ayrı şerefiyeli konut satış bedelleri hesaplanacak ve hak sahipleri ile imzalanacak Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır. (Ek-2) tabloda yer alan fiyatlarla daha sonra bildirilen şerefiyeli fiyatlar arasında fark oluşması halinde, konut hak sahiplerinin yeni fiyatlarla ilgili bilgilendirilmesi Belediyemizce yapılacaktır.
  7. Yukarıda yer alan bilgiler, ilanen duyurulur. 
RESİMLER