Coğrafi Konumu

Coğrafi Konumu

Coğrafi Konumu
Tarih : 27-06-2019 615 defa incelendi

Eğil Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 KM. kuzeyinde Dicle Nehrine hakim bir tepede kurulu bir yerleşim yeridir.İlçenin eski merkezi  Aynı adı taşıyan Tarihi kalenin etrafından iken sonraki yıllarda kaleden batıya doğru kaymış,kaleye göre nispetten daha düz bir araziye yayılmıştır.

İlçe merkezi 4 mahalleden meydana gelmiştir. Gündoğuran(Çapan) Mahallesi, Yenişehir(Cirittepe)Mahallesi, Kale(Dız) mahallesi, Dere Mahallesi. İlçenin Tekke(Çarıkören) adlı mahallesi ile Hacıyan, Bostankasr adlı mezraları 1995 yılından beri su tutmaya başlayan Dicle Baraj  gölünün suları altında kalmıştır. İlçenin 24 köyü ve 20 mezrası vardır.2007 yılı adrese dayalı nüfus sayımı ve kayıt veri tabanına göre ilçe merkezinin nüfusu 6.122 kişi,köy ve mezralarının toplam nüfusu 17.486 kişi olmak üzere  ilçenin toplam nüfusu 23.608 kişidir.İlçenin toplam yüzölçümü 450 KM2.dir.İlçenin toplam yüzölçümünün takriben  % 65’i dağlık ve engebeli araziden meydana gelmiştir.% 35 ise düz arazi  ve ovadır.İlçenin dağlık alanının hakim bitki örtüsü baltalık meşedir.

İlçenin kuzeyinde Mervan (Güneydoğu Toroslar Akdağ civarları) Dağlarından doğan Dicle Nehri; Maden-Koşkar,Gızık,Sora çaylarının Dicle ilçesinin batısında ,Lice İlçesinin arkasından doğan Bırkleyn,Akdağ’dan doğan Merva(Mêrvan)ve Berik Çaylarının Dicle ilçesinin Doğusunda birleşerek önce iki ırmak haline gelmekte,sonra bu iki ırmak Eğil ilçe merkezinin 2 KM. güneyinde Amini Kalesinin bulunduğu noktada birleşerek nehir halini almaktadır.Bir bakıma Eğil’in Dicle Nehrinin doğduğu bölgenin yakın güneyinde yer aldığı söylenebilir.Nehrin Dicle ilçesinin Batısında birleşen kolu Eğil ilçe merkezinin kuzey ve Kuzey-doğusunda dar bir kanyon içinde akmaktadır.İlçe merkezinin 2 Km.güneyinde Dicle Barajının yapımı nedeniyle şu anda bu dar kanyon baraj gölü haline gelmiştir.

İlçenin Kuzeyinde Dicle İlçesi, Doğusunda Hani İlçesi, Batısında Ergani İlçesi Güneyinde Diyarbakır il merkezi bulunmaktadır. İlçenin başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve Bağcılıktır.